Siedlisko Ługiele
Ługiele 7
16 - 407 Wiżajny
woj podlaskie
tel. 0 606 119 270
e-mail: rezerwacja@lugiele.pl


Siedlisko Ługiele leży na północno- wschodnim krańcu Polski, w odległości około 9 km od granicy z Litwą i Rosją, w północnej otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Siedlisko to 11 ha pagórkowatego obszaru, kryjącego w sobie dwa urocze wiejskie domy, położonego na skraju Suwalskiego Parku Krajobrazowego, w najbliższej okolicy wsi Smolniki, stanowiącej główne tło plenerowe w filmie A. Wajdy "Pan Tadeusz".
Niezwykła atmosfera - cisza, spokój, poczucie intymności i odizolowania, w połączeniu z pięknem krajobrazu otaczającego Siedlisko powoduje, iż nasi Goście wyjeżdzają stąd w poczuciu pełni relaksu i wracają tu, by ponownie odzyskac sily, energie i zapał do codziennej pracy.

Siedlisko Ługiele w szczególny sposób upodobały sobie osoby, które oprócz potrzeby wypoczynku w pięknym i egzotycznym miejscu, przesiąkniętym klimatem wschodniego pogranicza, pragną odzyskać twórczą inwencję w pracy zawodowej.


Legenda tych ziem bierze swoje źródło w wielowiekowym ścieraniu się w tym miejscu różnych kultur, narodowości czy zwyczajów, oddziałujących na siebie wzajemnie. Wrażenie egzotyki regionu potęguje świadomość istnienia oraz możliwość odkrywania śladów średniowiecznych mieszkańców okolic Ługiel- Jaćwingów. zobacz więcej

Współcześnie to jednak magia i piękno tutejszego krajobrazu i przyrody przesądzają w zasadniczej mierze o wyjątkowości tego miejsca.